اکسپند12خانه دسته دار کد : KFC-12

اکسپند12خانه دسته دار  کد : KFC-12

اکسپند12خانه دسته دار 
تفاوت دو کد در تصاویر فوق
کد: HYFC-12  بدنه ضدخش
کد: KFC-12h   بدنه صاف

محصولات مرتبط