کلاسـور و زونــکـن

کلاسور 4 حلقه کد:KRE-649

کلاسور 4 حلقه کد:KRE-649

کلاسور 4 حلقه کد:KRE-649  ...

کلاسور 4 حلقه دور زیپ کد:KZ-649

کلاسور 4 حلقه دور زیپ کد:KZ-649

کلاسور 4 حلقه دور زیپ کد:KZ-649  ...

کلاسور 4 و 2 حلقه  کد:DO-649 & DO-647

کلاسور 4 و 2 حلقه کد:DO-649 & DO-647

کلاسور 4 و 2 حلقه  کد:DO-649 & DO-647 ...

کلاسور چهار و دوحلقه با بدنه ضدخش کد:FP-649

کلاسور چهار و دوحلقه با بدنه ضدخش کد:FP-649

کلاسور چهار و دوحلقه با بدنه ضدخش کد:FP-649 ...

کلاسور A3 چهارحلقه- چهار رنگ

کلاسور A3 چهارحلقه- چهار رنگ

کلاسور A3 چهارحلقه- چهار رنگ  ...

کلاسور چهارحلقه عطف باریک سه سانت

کلاسور چهارحلقه عطف باریک سه سانت

ز سری DS=بدنه ضدخش تیگلی دار  قفل D  ...

کلاسور جیب دار چهار/ دو حلقه کد Ex-649

کلاسور جیب دار چهار/ دو حلقه کد Ex-649

ِکسلا - Excella  در پنج رنگ کد: Ex-647-  Ex-649 ...

کلاسور چهار/ دو حلقه کد FP-649

کلاسور چهار/ دو حلقه کد FP-649

دیتاآفیس - DataOffice  در پنج رنگ موجود شد...  کد: FP-647 ▫️ FP-649 ...

لاسور باریک دوحلقه، بدنه ضدخش  کد: 647DS-LB

لاسور باریک دوحلقه، بدنه ضدخش کد: 647DS-LB

کلاسور باریک دوحلقه، بدنه ضدخش دیتاآفیس - DataOffice  رنگ مشکی کد: 647DS-LB ...

کلاسور کاوردار

کلاسور کاوردار

50 برگ کاور A4 اندیکس طلقی جلد PP ضخیم کلاسور قفل فلزی ...

  زونکن دیتامکس -لبه فلز - دو رو گالینگور -قفل کشویی-10 رنگ

زونکن دیتامکس -لبه فلز - دو رو گالینگور -قفل کشویی-10 رنگ

  زونکن دیتامکس -لبه فلز - دو رو گالینگور -قفل کشویی-10 رنگ ...