فولدر سمیناری

فلدرکلاسوري با اکسپندينگ و يادداشت کد SA 801

فلدرکلاسوري با اکسپندينگ و يادداشت کد SA 801

کد محصول :SA 801 ابعاد :A4 بسته بندی :40 عدد در هر كارتن ...

فلدر کشدار دو رنگ با يادداشت اکسپندينگ کد SA 802

فلدر کشدار دو رنگ با يادداشت اکسپندينگ کد SA 802

کد محصول :SA 802 ابعاد :A4 بسته بندی :36 عدد در هر كارتن ...

فلدر کشدار با اکسپندينگ و يادداشت کد SA 803

فلدر کشدار با اکسپندينگ و يادداشت کد SA 803

کد محصول :SA 803 ابعاد :A4 بسته بندی :48 عدد در هر كارتن ...

فلدرسه لايه کشدار کد SA 804

فلدرسه لايه کشدار کد SA 804

کد محصول :SA 804 ابعاد :A4 بسته بندی :80 عدد در هر كارتن ...

فلدراکسپندينگ دار با يادداشت و جاي CD کد SA 805

فلدراکسپندينگ دار با يادداشت و جاي CD کد SA 805

کد محصول :SA 805 ابعاد :A4 بسته بندی :36 عدد در هر كارتن ...

فلدراکسپندينگ دار با يادداشت و جاي CD کد SA 807

فلدراکسپندينگ دار با يادداشت و جاي CD کد SA 807

کد محصول :SA 807 ابعاد :A4 بسته بندی :144 عدد در هر كارتن ...

فلدر چسبي با يادداشت و جاي CD کد SA 808

فلدر چسبي با يادداشت و جاي CD کد SA 808

کد محصول :SA 808 ابعاد :A4 بسته بندی :48 عدد در هر كارتن ...

فلدر با جاي CD و يادداشت کد SA 809

فلدر با جاي CD و يادداشت کد SA 809

کد محصول :SA 809 ابعاد :A4 بسته بندی :48 عدد در هر كارتن ...

فلدر دکمه دار با جاي ماشين حساب و CD کد SA 810

فلدر دکمه دار با جاي ماشين حساب و CD کد SA 810

کد محصول :SA 810 ابعاد :A4 بسته بندی :48 عدد در هر كارتن ...

فلدر کشدار با يادداشت جاي کارت و اکسپندينگ کد SA 813

فلدر کشدار با يادداشت جاي کارت و اکسپندينگ کد SA 813

کد محصول :SA 813 ابعاد :A4 بسته بندی :48 عدد در هر کارتن ...

اورگانيز فنربزرگ دکمه دار الـوان با جامدادي وخط کد SA 605

اورگانيز فنربزرگ دکمه دار الـوان با جامدادي وخط کد SA 605

کد محصول :SA 605 ابعاد :21.5 * 27.5 سانتي متر بسته بندی :36 عدد در هر كارتن ...