پاکـت

پاکت A4 دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 A

پاکت A4 دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 A

کد محصول :SA 110 A ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت F دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 B

پاکت F دو لايه شفاف (پشت جيب دار) کد SA 110 B

کد محصول :SA 110 B ابعاد :FC بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار پشت جيب دار با آج راگا کد SA 110 GH

پاکت دکمه دار پشت جيب دار با آج راگا کد SA 110 GH

کد محصول :SA 110 GH ابعاد :FC بسته بندی :720 عدد در هر كارتن ...

پاکت نخ دار افقي مــات (عطف دار) کد SA 112

پاکت نخ دار افقي مــات (عطف دار) کد SA 112

کد محصول :SA 112 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر کارتن ...

پاکت A4 دکمه دار دو رنگ متاليک کد SA 114

پاکت A4 دکمه دار دو رنگ متاليک کد SA 114

کد محصول :SA 114 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت ضخيم دو دکمه مات عطف دار کد SA 115

پاکت ضخيم دو دکمه مات عطف دار کد SA 115

کد محصول :SA 115 ابعاد :A4 بسته بندی :120 عدد در هر کارتن ...

پاکت دکمه دار A4 مات کد SA 116

پاکت دکمه دار A4 مات کد SA 116

کد محصول :SA 116 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت B5 دکمه دار کد SA 117

پاکت B5 دکمه دار کد SA 117

کد محصول :SA 117 ابعاد :B5 بسته بندی :480 عدد در هر كارتن ...

پاکت B5 زبانه دار کد SA 117 Z

پاکت B5 زبانه دار کد SA 117 Z

کد محصول :SA 117 Z ابعاد :B5 بسته بندی :720 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار A4 شفاف کد SA 118

پاکت دکمه دار A4 شفاف کد SA 118

کد محصول :SA 118 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار مــات A5 کد SA 119 M

پاکت دکمه دار مــات A5 کد SA 119 M

کد محصول :SA 119 M ابعاد :A5 بسته بندی :480 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه دار شفاف A5 کد SA 119 T

پاکت دکمه دار شفاف A5 کد SA 119 T

کد محصول :SA 119 T ابعاد :A5 بسته بندی :480 عدد در هر كارتن ...

پاکت ملخي شفاف کد SA 120

پاکت ملخي شفاف کد SA 120

کد محصول :SA 120 ابعاد :23.5 * 10.5 سانتي متر بسته بندی :720 عدد در هر كارتن ...

پاکت ملخي مــات کد SA 121

پاکت ملخي مــات کد SA 121

کد محصول :SA 121 ابعاد :23.5 * 10.5 سانتي متر بسته بندی :720 عدد در هر كارتن ...

پاکت ملخي شفاف کد SA 120

پاکت ملخي شفاف کد SA 120

کد محصول :SA 120 ابعاد :23.5 * 10.5 سانتي متر بسته بندی :720 عدد در هر كارتن ...

پاکت ملخي (سايز 12.5*23) کد SA 122

پاکت ملخي (سايز 12.5*23) کد SA 122

کد محصول :SA 122 ابعاد :سايز 12.5×23 بسته بندی :720 عدد در هر کارتن ...

پاکت A4دکمه دار دو رنگ با جاي کارت و خودکار کد SA 127K

پاکت A4دکمه دار دو رنگ با جاي کارت و خودکار کد SA 127K

کد محصول :SA 127K ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر کارتن ...

پاکت دکمه دار دو رنگ (سايز A4-A5-B5) کد SA 127 -SA 127 A5 - SA127 B5

پاکت دکمه دار دو رنگ (سايز A4-A5-B5) کد SA 127 -SA 127 A5 - SA127 B5

کد محصول :SA 127 -SA 127 A5 - SA127 B5 ابعاد :A4 ...

پاکت سايز کارت ملي کد SA 123

پاکت سايز کارت ملي کد SA 123

کد محصول :SA 123 ابعاد :8*11 بسته بندی :1000 عدد در هر کارتن ...

پاکت A4دکمه فلـزي کد SA 133

پاکت A4دکمه فلـزي کد SA 133

کد محصول :SA 133 ابعاد :A4 بسته بندی :360 عدد در هر کارتن ...

پاکت A3 دکمه دار مات کد SA 128 A3

پاکت A3 دکمه دار مات کد SA 128 A3

کد محصول :SA 128 A3 ابعاد :A3 بسته بندی :120 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4 مــات با جاي کارت و خودکار کد SA 135 M

پاکت A4 مــات با جاي کارت و خودکار کد SA 135 M

کد محصول :SA 135 M ابعاد :A4 بسته بندی :300 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4 شفاف با جاي کارت و خودکار کد SA 135 T

پاکت A4 شفاف با جاي کارت و خودکار کد SA 135 T

کد محصول :SA 135 T ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4 سفيد مات کد SA 136 S کد SA 136 S

پاکت A4 سفيد مات کد SA 136 S کد SA 136 S

کد محصول :SA 136 S ابعاد :A4 بسته بندی :320 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4 سفيد مات کد SA 136 T

پاکت A4 سفيد مات کد SA 136 T

کد محصول :SA 136 T ابعاد :A4 بسته بندی :320 عدد در هر كارتن ...

پاکت F دکمه دار مـات کد SA 137 M

پاکت F دکمه دار مـات کد SA 137 M

کد محصول :SA 137 M ابعاد :FC بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت Fدکمه دار شفاف کد SA 137 T

پاکت Fدکمه دار شفاف کد SA 137 T

کد محصول :SA 137 T ابعاد :FC بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4 زبانه دار مات کد SA 138

پاکت A4 زبانه دار مات کد SA 138

کد محصول :SA 138 ابعاد :A4 بسته بندی :480 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4 دکمه دار با جاي کارت کد SA 139

پاکت A4 دکمه دار با جاي کارت کد SA 139

کد محصول :SA 139 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت F دکمه دار شفـاف کد SA 140 T

پاکت F دکمه دار شفـاف کد SA 140 T

کد محصول :SA 140 T ابعاد :FC بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت دو رنگ طرح جديد کد SA 141

پاکت دو رنگ طرح جديد کد SA 141

<span "="">کد محصول :SA 141 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4 با جاي CD کد SA 143

پاکت A4 با جاي CD کد SA 143

کد محصول :SA 143 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر كارتن ...

پاکت A4طرح دار شفاف کد SA 144

پاکت A4طرح دار شفاف کد SA 144

کد محصول :SA 144 ابعاد :A4 بسته بندی :240 عدد در هر کارتن ...

پاکت سفيد دسته دار (راديولوژي و طراحي) کد SA 146

پاکت سفيد دسته دار (راديولوژي و طراحي) کد SA 146

کد محصول :SA 146 ابعاد : بسته بندی :200 ...

زيپ کيپ شفاف آج برفي با جاي کارت کد SA 148 K

زيپ کيپ شفاف آج برفي با جاي کارت کد SA 148 K

کد محصول :SA 148 K ابعاد :A4 بسته بندی :600 عدد در هر كارتن ...

پاکت ملخي الوان دکمه فلزي کد SA 312 CHK

پاکت ملخي الوان دکمه فلزي کد SA 312 CHK

کد محصول :SA 312 CHK ابعاد :ملخي بسته بندی :600 عدد در هر كارتن ...

پاکت دکمه فلزي (سايز A4 - A5) کد SA 312 K - SA 312 A5

پاکت دکمه فلزي (سايز A4 - A5) کد SA 312 K - SA 312 A5

کد محصول :SA 312 K - SA 312 A5 ابعاد :A4 -A5 بسته بندی :300 عدد در هر كارتن ...