زیر دستی

زیردستی آفیس سهند کد 1875OP

زیردستی آفیس سهند کد 1875OP

کد : 1875OP سایز : 12*330*260 بسته بندی : 96 زیردستی آفیس زیردستی آفیس سهند، اصلی‌ترین محصول این دسته است که درست مثل یک تخته‌شاسی تکیه‌گاهی مح ...

زیردستی متالیک سهند کد 0775F

زیردستی متالیک سهند کد 0775F

کد : 0775F سایز : 10*365*255 بسته بندی : 36   زیردستی متالیک سهند کار یک زیردستی یا تخته شاسی معمولی را می‌کند با این تفاوت که دری دارد که به صورت ک ...

زیردستی اکسپندینگ متالیک سهند کد 0771M

زیردستی اکسپندینگ متالیک سهند کد 0771M

کد :  0771M سایز : 30*250*330 بسته بندی : 36   زیردستی اکسپندینگ سهند به غیر از اینکه یک زیردستی است، یک اکسپندینگ فایل هم هست. در واقع زیردستی اکسپ ...

زیردستی سمیناری کد 0777M

زیردستی سمیناری کد 0777M

کد : 0777M سایز :  26*335*240 بسته بندی : 36 در سمینارها اغلب زیردستی و برگه‌هایی در اختیار افراد شرکت‌کننده قرار می‌گیردکه  همراه با مح ...