کلاســور

کلاسور ۴ حلقه دیاموند کد 0172D

کلاسور ۴ حلقه دیاموند کد 0172D

کد : 0172D سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48 جنس کلاسور جنس بدنه کلاسور از پلی پروپیلن (pp) نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل تجزیه در طبیعت است. بدنه کلاسور از ...

کلاسور ۴ حلقه رویال کد 0172R

کلاسور ۴ حلقه رویال کد 0172R

کد : 0172R سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48 جنس کلاسور جنس بدنه کلاسور از پلی پروپیلن (pp) نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل تجزیه در طبیعت است. بدنه کلاسور از ...

کلاسور ۴ حلقه استریپ کد 0172s

کلاسور ۴ حلقه استریپ کد 0172s

کد : 0172s سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48   جنس کلاسور جنس بدنه کلاسور از پلی پروپیلن (pp) نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل تجزیه در طبیعت است. بدنه ...

کلاسور ۴ حلقه اورجینال کد 0172A

کلاسور ۴ حلقه اورجینال کد 0172A

کد : 0172A سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48   جنس کلاسور جنس بدنه کلاسور از پلی پروپیلن (pp) نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل تجزیه در طبیعت است. بدنه ...

کلاسور ۴ حلقه متالیک کد 0172M

کلاسور ۴ حلقه متالیک کد 0172M

کد : 0172M سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48 جنس کلاسور جنس بدنه کلاسور از پلی پروپیلن (pp) نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل تجزیه در طبیعت است. بدنه کلاسور از ...

کلاسور ۴ حلقه دیاموند کد 0172D

کلاسور ۴ حلقه دیاموند کد 0172D

کد : 0172D سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48 جنس کلاسور جنس بدنه کلاسور از پلی پروپیلن (pp) نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل تجزیه در طبیعت است. بدنه کلاسور از ...

کلاسور ۴ حلقه رویال کد 0172R

کلاسور ۴ حلقه رویال کد 0172R

کد :  0172R سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48 ...

کلاسور ۴ حلقه آفیس کد 1877OP

کلاسور ۴ حلقه آفیس کد 1877OP

کد : 1877OP سایز : 35*320*255 بسته بندی : 48   جنس کلاسور جنس بدنه کلاسور از پلی پروپیلن (pp) نوعی پلاستیک سبک، بادوام و قابل تجزیه در طبیعت است. بدنه ...